Bản tin Lean6Sigma Network số 7

Tiếp theo bản tin số 6, bản tin Lean6sigma network số 7 ra mắt bạn đọc góp phần thúc đẩy hoạt động ứng dụng Lean six sigma, mà trước tiên là hoạt động huấn luyện và đào tạo các khóa học tổng quan và nhận thức cho các cấp lãnh đạo và quản lý Nội dung bản tin số 7 này giới thiệu với bạn đọc vầ một tư duy mới là tư duy đột phá

read more
Share
Page 1 of 212
Share