Benchmarking – Phần 1: Benchmarking căn bản (tt)

benchmarking_process_steps

 Đọc bài 1. http://www.leansigmavn.com/?p=175

1.2 Hướng sự xác định của Benchmarking

Thỉnh thoảng sự xác định giống như là một điều không những phải chấp nhận ,mà nó là một nguyên nhân mà nhiều người không thích chúng .ngay cả khi sự xác định đã được đề nghị nó dường như rằng mọi người ngay lập tức loại trừ nó.sự xác định càng[...]

read more
Share

Bản tin Lean6Sigma network số 1

Câu lạc bộ Lean 6 Sigma vừa được thành lập cuối tháng 7 vừa qua, mong được là nơi trao đổi thông tin và chia sẻ kinh nghiệm giữa những người ham thích nghiên cứu, tìm hiểu về Lean, 6 Sigma, các phương pháp quản lý và công cụ cải tiến hiện đại khác, góp phần giới thiệu, hướng dẫn và tư vấn cho các Doanh nghiệp và các Tổ chức áp dụng để liên tục cải tiến, nâng cao Năng suất, Chất lượng và Năng lực cạnh tranh trong quá trình phát triển và hội nhập . Cùng với Bản tin Lean 6 Sigma, trang web www.lean6sigma.vn sẽ là kênh thông tin chính của Câu lạc bộ. Mọi ý tưởng, ý kiến đóng góp và sự hỗ trợ của Tổ chức, Doanh nghiệp và cá nhân đều được trân trọng và ghi nhận, nghiên cứu áp dụng để cho nội dung, hình thức của trang Web, Bản tin, và các hoạt động của Câu lạc bộ được liên tục cải tiến

read more
Share

Lean Manufacturing (Sản xuất tinh gọn)

Lean Manufacturing thường được biết đơn giản là “Lean”, là cách sản xuất hàng hóa tối ưu thông qua việc loại bỏ các hao phí và thực hiện luồng, ngược lại với việc tạo ra lô và hàng đợi. Lean Manufacturing là một phương pháp quản lý quá trình phổ biến xuất phát chủ yếu từ Toyota Production  System (TPS). TPS nổi tiếng về việc tập trung[...]

read more
Share

Total Productive Maintenance (TPM)

Total Productive Maintenance (TPM – Bảo Trì Hiệu Quả Toàn Diện) là việc thực hiện có hệ thống việc bảo trì bởi mọi nhân viên thông qua các hoạt động nhóm nhỏ. Mục đích kép của TPM là không ngừng máy do sự cố và không khuyết tật; điều này rõ ràng làm cải thiện mức độ hiệu quả thiết bị và giảm chi phí. Nó cũng giảm thiểu chi phí[...]

read more
Share

Poka Yoke – Mistake Proofing

Mục đích của PokaYoke hay Mistake-proofing (ngăn ngừa lỗi) là loại trừ lỗi. Để loại trừ lỗi, chúng ta cần sửa đổi quá trình nên không thể thực hiện từ ban đầu. Với những giải pháp ngăn ngừa lỗi, nhiều tác vụ lặp lại phụ thuộc vào trí nhớ của công nhân được đưa vào xây dựng bản thân quá trình. Ngăn ngừa lỗi giải phóng thời gian[...]

read more
Share
Page 1 of 612345...Last »
Share