Bằng chứng nhận đẳng cấp Green Belt Lean Six Sigma

Khóa học Six Sigma Đai Xanh / Six Sigma Green Belt

 Chương trình thiết kế dành riêng cho những ai mong muốn có được hiểu biết chuyên sâu về 6 sigma, để đạt được đẳng cấp Green Belt, học viện phải hoàn thành chương trình huấn luyện 10 ngày lý thuyết, đạt trên 70 điểm các bài thi, kiểm tra, và hoàn tất dự án GB theo lộ trình R-DMAIC-V. Chương trình vẫn tiếp tục chiêu sinh, thời gian bắt đầu dự kiến – Quý I, 2012. 1.Purpose :

Design theory education and time for supporting Lean6sigma Green Belt Project

2.Method :

Construct full theory education program, included of : Theory , Example , Exercise , Question & answer

Supporting and Monitoring the Project at each phase, Team work with project member

Divide session by each phase and time for training and supporting equal with morning and afternoon section

Morning time from: 8:30 Am to 12:00 , afternoon from: 13:00 Pm  to 16:30 pm

3.Detail :

Pls.[...]

read more
Share
Page 1 of 512345
Share