OUR COMPANY

CiCC has delivered millions of dollars of increased profitability by helping organizations drive revenue and reduce costs.

We have helped hundreds of companies effectively develop the potential from within their organizations to successfully integrate and deploy performance improvement principles and practices, and to meet organizational, regulatory, and strategic goals.

More detail...

ABOUT US

Through our proven ability to transfer the skills and knowledge necessary to improve performance, our customers can realize significant enterprise value for their investment, both immediately and into the future.

CiCC is a Vietnam leader in consulting and training related to performance improvement and regulatory compliance.

More detail...

ABOUT US

By choosing to work with CiCC you benefit from our:

– Ability to listen and deliver meaningful solutions

– Range of experience with multiple areas of expertise

– Dedication to creation of programs that ensure self-sufficiency

More detail...

ABOUT US

By choosing to work with CiCC you benefit from our:

– Ccommitment to consistently high standards for service and support

– Thorough execution of all objectives

– History of meeting and exceeding client expectations

More detail...

Consulting Services

Lean and Six Sigma

Performance Excellence

Balanced Scorecard

Supply Chain management

ISO/TS16949 Core Tools & Related Standards

Software design and development

Training and Coaching Solutions

On – Site Training

Public Training

Coaching Services

Rent a Lean Six Sigma Black Belt

Lean Six Sigma Project Management

Curriculum Development and Customization

Step 1: Identify requirements

Step 2: Propose training curriculum

Step 3: Develop training curriculum

Step 4: Final delivery

Software Design and Development

CiCC development of a software for our client base on what we have been optimization after Lean Six Sigma training and consulting.

CiCC software compliance with ERP system

CiCC-LeanERP System

OUR LATEST POST

Statistical Process Control (SPC)

Kiểm soát quá trình bằng kỹ thuật thống kê (SPC) được xem là công cụ để nắm bắt thực tế trên cơ sở các dữ liệu thu thập. Ứng dụng SPC giúp công ty cải tiến qui trình hoạt động và chất lượng của sản phẩm. SPC không chỉ dùng để kiểm soát quá trình tạo

read more

Tổng quan về CiCC – Lean TPM

Thế nào là Total Productive Maintenance (TPM)?

Có thể ví TPM như bác sĩ của thiết bị, máy móc. Total Productive Maintenance (TPM) là một chương trình bảo trì bao gồm nhiều định nghĩa mới cho quá trình bảo dưỡng thiết bị. Mục tiêu của chương trình là tăng năng lực sản xuất, đồng thời tăng kiến thức, kỹ năng và sự hài lòng trong công việc của nhân viên.

<p

read more

Tổng quan về quản lý chất lượng toàn diện (TQM)

Giới thiệu chung Từ 1950 đến 1980 hình thành rất nhiều quan điểm, trường phái, kỹ thuật, công cụ Quản lý chất lượng. Trong đó, TQM là cách quản lý một tổ chức tập trung vào chất lượng, dựa vào sự tham gia của tất cả thành viên, nhằm đạt tới sự

read more

TQM là gì?

1. TQC là gì?

TQC là từ viết tắt của Total Quality Control (điều khiển chất lượng tổng thể trong toàn công ty).

Theo định nghĩa của JIS về thuật ngữ trong lĩnh vực quản lý chất lượng, để thực hiện việc quản lý chất lượng một cách có hiệu quả cần có sự kết hợp toàn diện

read more

Thiền và nghệ thuật của Balanced Scorecard (BSC)

Mô hình BSC là một khái niệm về quản lý có cách tiếp cận tương tự như Thiền trong Phật giáo, một nguyên tắc nhắc nhở chúng ta rằng hành trình cũng chính là đích đến và công tác quản trị năng suất bắt buộc phải là một quá trình liên tục không ngừng.

Tuy nhiên

read more

Page 1 of 3212345...102030...Last »

Statistical Process Control (SPC)

Kiểm soát quá trình bằng kỹ thuật thống kê (SPC) được xem là công cụ để nắm bắt thực tế trên cơ sở các dữ liệu thu thập. Ứng dụng SPC giúp công ty cải tiến qui trình hoạt động và chất lượng của sản phẩm. SPC không chỉ dùng để kiểm soát quá trình tạo

read more

Khóa thực hành triển khai Lean/ Improvement Workshops for Lean Facilitator

 1. Giới thiệu chung về chương trình
 2. Thời lượng:
 3. Thời gian tổ chức:
 4. Mục tiêu của khóa học:
 5. Người tham dự:
 6. Các chủ đề bao gồm, chuyên gia triển khai Lean sẽ học.
 7. Các yêu cầu kèm theo khóa học
 8. Nội dung chương trình huấn luyện
 9. Địa điểm huấn luyện:
 10. Số lượng người tham dự:
 11. Tài liệu huấn luyện sử dụng:
 12. Ngôn ngử sử dụng:
 13. Chi phí khóa huấn luyện:

 1. Giới thiệu chung về chương trình

Chương trình huấn luyện “Chuyên gia triển khai Lean/ Lean Implementer” được thiết kế chuyên sâu dựa trên kinh nghiệm áp dụng triển khai Lean tại các tổ chức/ doanh nghiệp khác nhau của các chuyên gia CICC, phù hợp cho những ai mong muốn am hiểu tường tận về lý thuyết

read more

TS 16949 Core Tools: SPC-MSA-FMEA Technique and Practice

TS 16949 Core Tools

INTRODUCTION:

TS 16949 Core Tools

This course aims at enhancing the knowledge on the automotive core tools, namely Statistical Process Control (SPC), Measurement System Analysis (MSA) and Failure Mode & Effect Analysis (FMEA).

This course also provide participant the overall picture and a roadmap for successful application of Core Tools of TS

read more

5S & Quản lý trực quan

5s_visualcontrol_21

Thân gửi các bạn đọc.

Trong thời gian qua tôi nhận được rất nhiều các yếu cầu về đào tạo- huấn luyện và hướng dẫn triển khai 5S, vì thế tôi cố gắng chia sẻ với mọi người các kinh nghiệm để áp dụng triển khai 5S thành công và mang lại hiệu quả cao, bên

read more

OUR PEOPLE

MBB. PHAM THANH DIEU - Chairman and CEO of CiCC

MBB. PHAM THANH DIEU - Chairman and CEO of CiCC

Lean6sigma, TPM, TQM, BSC, LeanERP Training and Consultant, Mobil: +84 098 8000 364, email: dieu.pham@cicc.com.vnMaster Black Belt and Lean6sigma group leader www.lean6sigma.vn, Owned forum www.leansigmavn.comChairman and Director of Continuous Improvement Consulting JSC www.cicc.com.vn or www.leanerp.com.vn or www.erpsolution.vn

With more than 15 years full time working, training and consulting in field of continuous improvement Lean, LeanTPM, Six Sigma, Lean6sigma, Supply Chain, Balanced Scorecard and Designed development CiCC- LeanERP system. . . providing consultancy and training Continuous improvement tools as: 5S, Kaizen, TPM, TQM, SPC, VSM, 8D, SMED, FMEA, MSA, TS16949 core tools. . . 

Some special clients Dieu had been consulting and training such as ANZ Bank, Bunge, YKK, KOTOBUKI, CS Wind, SPi Global, Kimberly Clark, Vinamilk, Trung Nguyen Coffee, Chantelle, Datalogic Scanning, Pepperl-fuchs, Crucialteck Electronic, and many other clients can refer for more detail…

An experienced team.

CiCC’s consulting and training services stand on a firm foundation of knowledge, experience, and world-class performance improvement methodologies. Our consultants’ coaching, training, and facilitation skills are enriched by “real-world” experience in their specialty fields including continuous improvement tools and methods such as Lean Six Sigma, Balanced Scorecard, Supply chain, Software design and development.

Unparalleled expertise across our wide range of solutions.

More than 20 fulltime and more than 50 part-time (project base) expert consultants and trainers  covering a broad range of topics across the productivity quality and process improvement landscapes

 • CiCC consultants have an average of almost more than 10 – 35 years of commercial/ industrial/ governmental experience:
 • Average of 10 years of performance improvement experience
 • Almost engineering degrees in a variety of disciplines
 • Many have master or doctorates in their specialty field
 • Almost all have at least one professional Lean Six sigma certification

CiCC consultants are based in Vietnam and able to speak a wide variety of languages as: Vietnamese, English, Japanese, Chinese, Korean…

CiCC provides consultancy and training of Lean, Six Sigma, Leansigma, Balanced Scorecard and Continuous Improvement tools as: Kaizen, TPM, TQM, SPC, VSM, 8D, SMED, FMEA, MSA, . . .

CiCC consultancy to set up and application of management systems of Quality, Environment, Foods Safety… accordingly to ISO/TS16949, ISO 9001, ISO 14000, GMP, HACCP and CSR . . .

CiCC offers total and flexible solutions for all organizations in all fields, industries.

CiCC commits increasing the efficiency for enterprises through providing services of consultancy and training of methods and tools for continuous improvement.

CiCC partnership with American Society for Quality-Auto Devision (ASQ-AuTo), Robinson Consulting Group (USA), United Registrar of Systems (URS), Hirayama Consulting (Japan).ASQ-Auto (USA), URS (KOREA), HIRAYAMA (JAPAN) providing traning and certifying Six Sigma Green Belt, Black Belt and Master Black Belt…Lean Implementer, . . .

MEET THE CREW

Dr.Eng NGUYỄN HỮU THIỆN

Dr.Eng NGUYỄN HỮU THIỆN

Senior Advisor

Eng. NGUYỄN KIM TRỌNG

Eng. NGUYỄN KIM TRỌNG

CiCC-LeanERP Manager

Dr.Eng ĐẶNG MINH TRANG

Dr.Eng ĐẶNG MINH TRANG

Senior Trainer

Eng. PHẠM TIẾN VĨNH

Eng. PHẠM TIẾN VĨNH

LeanTPM Consultant

Dr.Eng NGUYỄN TIẾN ĐÔNG

Dr.Eng NGUYỄN TIẾN ĐÔNG

Trainer and Consultant

Eng. LƯU NHÂN KHẢI

Eng. LƯU NHÂN KHẢI

LeanTPM Consultant

OUR SPECIAL CLIENTS

How to receive updates from websites? Could you please . . .

Share this

Our Approach

Achieve measurable and sustainable performance improvement.

– Our strength, depth, and breadth of expertise with an unparalleled range of sustainable performance improvement methodologies, frameworks, and tools enable our customers to achieve their strategic objectives and sustained success effectively and efficiently.

More detail...

Our Approach (cont')

Achieve measurable and sustainable performance improvement.

– CiCC is expert at identifying which sustainable performance improvement methodologies best fit with our customers’ culture and strategic goals. We start with an evaluation of our customers’ existing performance improvement initiatives and then work together to develop a blended solution that incorporates the most successful of these initiatives with the best tools from a variety of proven methodologies.

More detail...

Our Approach (cont')

Achieve measurable and sustainable performance improvement.

– Particularly relevant is our ability to pool our expertise and experience across focus areas. This dynamic approach, which we refer to as CiCC Sustainable Performance Management, means we are flexible and unbiased in choosing the best tools to fit our customers, ensuring they achieve results that last and continue with speed, precision, and certainty.

More detail...

Our Approach (cont')

Achieve measurable and sustainable performance improvement.

– Particularly relevant is our ability to pool our expertise and experience across focus areas. This dynamic approach, which we refer to as CiCC Sustainable Performance Management, means we are flexible and unbiased in choosing the best tools to fit our customers, ensuring they achieve results that last and continue with speed, precision, and certainty.

More detail...
Our Vision

“The Vision of CiCC is to be the globe’s leading provider of performance improvement consulting and training solutions.”

Our mission.

“We accomplish this by leveraging our unparalleled knowledge and experience with a broad range of proven methodologies to provide our clients with the skills and knowledge they need to enhance financial results and customer satisfaction. Through improved performance our clients can realize significant enterprise value for their investment, both immediately and into the future.”

Our commitment to shared values serves as a framework to guide the daily actions and decisions of CiCC employees. Our values represent the standards by which each CiCC employee measures how we serve our clients, treat our peers, and engage with our communities.

We build relationships based on doing the right thing for our diversified client base. By listening carefully to our customers, we can fully understand their needs and wants and thus help them exceed their own expectations. We keep our client information confidential.

We are sensitive to the needs of our families and work together to foster a high quality of life.

We work with our suppliers to encourage and ensure mutual success.

As a global organization, we show respect to local customs and culture. We act responsibly to help the people we employ, the companies we serve, and the communities in which we operate to achieve their full potential.

 • We listen to our stakeholders.
 • We practice what we preach.
 • We deal ethically and fairly with everyone.
 • We make the job fun along the way.

Contact Us

8 + 10 =